Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Iskalnik

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

IskalnikOd
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select

Janez Vajkard Valvasor

krščen 28.5.1641 - september ali oktober 1693
plemič, polihistor, vojak.

Janez Vajkard Valvasor (Johann Weichard von Valvasor) se je rodil leta 1641 v Ljubljani kot dvanajsti od sedemnajstih otrok iz drugega zakona očeta Jerneja Valvasorja, lastnika gospostva Medija in Gambreka, deželnega odbornika in glavnega prejemnika kranjskih deželnih stanov ter materi Ani Mariji iz stare kranjske plemiške rodbine Ravbar s Krumperka. Krščen je bil 28. maja ...

p. Donat (Janez Ludvik) Valvasor

18. 4. 1683 - 29. 4. 1752
duhovnik, frančiškan, plemič, redovnik.

Rodil se je 18. aprila 1683 na gradu Bogenšperk kot tretji sin in sedmi otrok kranjskega polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja in Ane Rosine Graffenweger. Krščen je bil 21. aprila tega leta. Nekako od leta 1695 se je šolal na jezuitskem kolegiju v Ljubljani. Z osemnajstimi leti (7. avgusta 1701) je vstopil v noviciatni samostan Nazarje in dobil redovno ime Donat. Dne, 2...

Ivan Vavpotič

21. 2. 1877 - 11. 1. 1943
slikar.

Rodil se je leta 1877 v Kamniku. Od leta 1898 do1905 je študiral slikarstvo na akademiji v Pragi, vmes med leti 1900 in 1901 v Louvrski šoli (fr) v Parizu in pol leta na Dunaju. V letu 1905 je poučeval na Strakovi akademiju (cs) v Pragi, od leta 1906 do 1910 pa na realki v Idriji. Med 1. svetovno vojno je slikal na bojiščih. Od leta 1927 do 1929 je bil scenograf Naro...

Zvone Verstovšek

9. 3. 1924 - 25. 5. 1984
partizan, pedagog, ravnatelj, učitelj.

Rodil se je v Mariboru. Otroštvo in zgodnjo mladost je preživel v Sevnici, gimnazijo je obiskoval v Mariboru, Celju in Brežicah. V času 2. svetovne vojne, ki je prekinila njegovo šolanje, je odšel v partizane. Po demobilizaciji je maturiral v Mariboru, se vpisal na slavistiko in leta 1949 diplomiral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njegovo prvo službeno mesto je b...

Ferdo Vesel

18. 5. 1861 - 28. 6. 1946
slikar, sodelavec OF.

Rodil se je leta 1861 v Ljubljani kot četrti otrok malega trgovca in hišnega posestnika Jurija Vesela in branjevke Marije roj. Tomaž. Po zaključeni štiriletni ljudski šoli se je leta 1872 vpisal na ljubljansko realko, kjer ni bil preveč uspešen. Ponavljal je prvi razred, v četrtem razredu je bil neocenjen. Leta 1878 je v drugem semestru petega razreda iz gimnazije izsto...

  VF

pred 1504 - po 1504
slikar.

O avtorju fresk v cerkvi sv. Primoža in Felicijana nad Kamnikom ni znanega nič, razen podpisa - kratic VF in letnice 1504, ko so freske nastale. Morda gre za slikarja Vida, ki je v tem obdobju deloval v Kamniku, vendar je zaradi pomanjkanja virov in neohranjenosti umetnin izpod Vidovega čopiča istovetnost slikarjev zgolj hipotetična. V freskah so vidni vplivi tako gotskega kot renesančnega slikars...

Fran Vidic

30. 11. 1872 - 31. 1. 1944
doktor znanosti, kritik, literarni zgodovinar, mecen, pravnik, prevajalec, publicist, sodelavec OF.

Literarni zgodovinar Fran Vidic se je rodil leta 1872 v Preboldu v družini učitelja Jožefa in Marije, roj. Medved. Osnovno šolo je obiskoval v Preboldu (1878-1885), gimnazijo (1885-1893) pa v Celju. Po nasvetu Vatroslava Oblaka je na Dunaju študiral slavistiko, klasično filologijo in zgodovino. V času študija je bil skupaj z Ivanom Cankarjem in Otonom Župančičem  čla...

Vid ( Vido, Veit, Veytt )

pred 1507 - po 1517
slikar.

V začetku 16. stoletja je živel v Kamniku. Prvič je zapisan pod imenom Vito pictor [slikar Vid] 25. oktobra 1507 kot avtor novega oltarja v Marijini cerkvi v Zgornjem Tuhinju, drugič kot Veytt Maller [slikar Vid] v seznamu kamniških davkoplačevalcev iz leta 1516, tretjič okrog leta 1517 kot dolžnik v zapuščinski računski knjigi ljubljanskega trgovca Mospacherja (Veit Maller...

Jakob Virjent

26. 7. 1854 - 7. 6. 1945
čebelar, kmet.

Rodil se je leta 1854 v Oševku v družini polkmeta Jakoba in Marije, rojene Sušnik. Izučil se je za mizarja in tesarja ter leta 1876 po očetu podedoval kmetijo v Oševku. Posebej se je posvetil čebelarstvu, za katerega ga je navdušil ded. Uvedel je panje s premičnim satjem, pozneje pa tudi večje, t.i. Pavlinove panje (panj z dvojnimi ali enojnimi stenami in z 11 satniki n...

Zofija (Sophie) Višnjegorska (von Weichselburg, von Weichselberg)

Okoli 1190 - 28. 2. 1256
grofica, plemkinja, redovnica.

Zofija je bila hči grofa Alberta Višnjegorskega, ki je okoli leta 1200 priključil Belo krajino h Kranjski. Bila je zadnja predstavnica svoje rodbine. Okoli leta 1207 se je poročila s Henrikom IV. Andeškim, mejnim grofom Kranjske in Istre. V zakon je prinesla bogato dediščino svojih prednikov, ki je vključevala mnoge alodialne posesti takratne Slovenske marke, torej posesti raz...

12