Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Iskalnik

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

IskalnikOd
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select

Gregor Maček ml.

9. 3. 1701 - 1. 4. 1745
arhitekt, podjetnik, stavbenik, zidarski mojster.

Gregor Maček ml. se je rodil leta 1701 (krščen 9. marca tega leta) kot tretji otrok in prvi sin ljubljanskega zidarskega mojstra Gregorja Mačka st. in Gertrude Dimnik, doma iz Vevč. Verjetno je že zelo zgodaj začel z delom v očetovem podjetju. Leta 1721 se je poročil z Marjeto Fayenz, hčerjo ljubljanskega zlatarja Jurija Fayenza. Po poroki je v Ljubljani odprl vinotoč in kot gostilničar let...

Gregor Maček st.

25. 2. 1664 - 18. 10. 1725
stavbenik, zidarski mojster.

Gregor Maček st. je bil krščen 25. februarja 1664 v cerkvi sv. Petra v Ljubljani kot sin Matija in Katarine Maček iz Slap pri Ljubljani. V Ljubljani se je izučil za zidarja in se leta 1691 poročil z Gertrudo Dimnik iz Vevč. Najprej je delal pri zidarskem mojstru Mihaelu Zamrlu (Samerlu) in tako od leta 1701 sodeloval pri zidavi nove ljubljanske stolnice. V marcu 1704 je prevzel tudi mesto d...

Rudolf Maister

29. 3. 1874 - 26. 7. 1934
častni občan/meščan, general, pesnik, vojak, vojaški poveljnik.

Rodil se je v Kamniku kot najmlajši od treh otrok očetu Francu in materi Frančiški roj. Tomšič. Osnovno šolo je obiskoval v Mengšu in nato v Kranju, kjer je leta 1890 zaključil tudi nižjo gimnazijo. Po očetovi smrti leta 1887, je za njega skrbel stric Lovrenc, ki ga je navduševal za vojaški poklic. Leta 1894 je Maister zaključil šolanje v domobranski kadetnici na Dunaju in bil poslan v domobranski...

Srečko (Feliks) Malenšek

21. 9. 1863 - 9. 11. 1917
glasbenik, učitelj, zbiralec ljudske kulturne dediščine.

Rodil se je leta 1863 v Ljubljani. Leta 1886 je nastopil službo učitelja v Zgornjem Tuhinju. Hitro se je vključil v življenje v kraju. Poleg poučevanja je prirejal igre, zbral in vodil pevski zbor ter pisal prispevke v mladinske časopise. Sodeloval je pri ustanovitvi Gasilskega društva Zgornji Tuhinj in izgradnji vodovoda. Vodil je priprave na izgradnjo novega šol...

Janez Maleš

10. 3. 1942 - 31. 3. 2014
kulturni delavec, pevec, športni delavec, športnik, uradnik.

Janez Maleš se je rodil leta 1942 v Podgorju pri Kamniku. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Kamniku ter leta 1960 maturiral. Zaposlil se je v tovarni Titan, kasneje je delal v Rudniku kaolina v Črni. Bil je aktiven član občinskega sindikalnega sveta, v katerem je sprva deloval kot tajnik, od oktobra 1971 pa kot predsednik. Leta 1975 je p...

Miha Maleš

6. 1. 1903 - 24. 6. 1987
grafik, pisatelj, restavrator, slikar, urednik, založnik.

Rojstni kraj Jeranovo pri Kamniku je s svojo slikovito okolico Maleša zaznamoval za vse življenje in ostal mu je zvest do zadnjih dni. Prvega izobraževanja na področju slikarstva je bil deležen v Ljubljani pri profesorju Saši Šantlu, umetnostno akademijo pa je obiskoval v Zagrebu (profesor Kovačević (hr), Kljaković (hr), Krizman (hr) in drugi). Študij je prek...

Gregor Mali

12. 3. 1901 - 26. 7. 1983
duhovnik, pesnik, župnik.

Duhovnik in pesnik se je rodil v vasi Znojile nad Selami pri Kamniku. Ljudsko šolo je začel obiskovati na Selih pri Kamniku, končal pa jo je v Kamniku. Kot gojenec Marijanišča je v Ljubljani obiskoval klasično gimnazijo in leta 1922 maturiral. Študij je nadaljeval na Teološki fakulteti in bil posvečen v duhovnika 29. junija 1927. Novo mašo je pel 12. julija isteg...

Matej Marcina (Marzina, Merzina, Morzina, Mercina)

ok. 1528 - 1602
duhovnik, kanonik, župnik.

Proti-protestantski borec in duhovnik Matej Marcina se je rodil okoli leta 1528 v Škofji Loki. Študiral je verjetno na Dunaju, kjer je bil 23. septembra 1553 posvečen v duhovnika. Med letoma 1553 in 1560 je bil cesarski kaplan v župniji sv. Mihaela na Dunaju (en). Od leta 1560 je deloval v avstrijskem delu oglejskega patriarhata, najprej kot vikar v Vipavi (1560-1563), nato kot župni...

  Marija Vera

22. 11. 1881 - 12. 1. 1954

Glej ⇒  Frančiška Ksavera Marija von Osten-Sacken, roj. Eppich - Marija Vera

Marjan Marinc

19. 10. 1921 - 20. 12. 1990
dramatik, gledališki igralec, režiser, sodelavec OF.

Rodil se je leta 1921 v Kamniku. Med narodnoosvobodilnim bojem (NOB) je sodeloval v partizanskem gledališču. Od leta 1952 do 1955 je bil režiser v novosadski operi (sr). Od leta 1959 do 1975 je bil urednik zabavnih oddaj in režiser radijskih iger pri Radiu Ljubljana. Med vojno je pisal skeče, po vojni pa komedije, ki...