Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Iskalnik

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

IskalnikOd
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select

Miha Habjan

26. 6. 1926 - 20. 8. 1989
alpinist, gorski reševalec.

Miha Habjan - Mihol se je rodil v Loki pri Mengšu, kjer je med okupacijo preživel svoje otroštvo, se izučil za pečarja in se tudi zaposlil. 1954 se je poročil in se z ženo preselil v Šmarco pri Kamniku.  Po vojni je bil aktiven član kamniškega alpinističnega odseka in uspešen plezalec. Z Adolfom Čebuljem sta potegnila novo smer v Rzenikovi steni. Mlade, med...

Friderik III. Habsburški

21. 9. 1415 - 19. 8. 1493
cesar, deželni knez, državnik, monarh, plemič, vojvoda.

Bil je najstarejši sin vojvode Ernesta Železnega (1377-1424) in njegove druge žene Zimburge Mazovijske (en). Po očetovi smrti, leta 1424 je postal notranjeavstrijski vojvoda, leta 1440 je bil izvoljen za nemškega kralja (kot Friderik IV.), leta 1452 pa je bil izvoljen za svetega rimskega cesarja. Bil je najdlje vladajoči sveti rimski cesar in zadnji, ki je bil kronan v Rimu s st...

Karel II. Habsburški (Notranjeavstrijski)

3. 6. 1540 - 10. 7. 1590
deželni knez, državnik, nadvojvoda, plemič, vojvoda.

Bil je dvanajsti otrok cesarja Ferdinanda I. (1503-1564) in njegove žene Ane Jagielonske (1503-1547) (en) ter najmlajši od treh preživelih sinov. V letih 1559 in 1564-1568 so potekala pogajanja o morebitni poroki nadvojvode (en) z angleško kraljico Elizabeto I., do katere pa ni prišlo. Leta 1571 se je nato poročil s svojo nečakinjo Marijo Ano Bavarsko (en), s katero je imel ka...

Balthasar (Belsazar, Baltazar) de la Motte Hacquet

Ok. 1735 - 10. 1. 1815
akademik, alpinist, botanik, dekan fakultete, etnolog, filozof, kartograf, kemik, planinec, ranocelnik, učitelj, univerzitetni profesor, vojak, zdravnik.

Doktor filozofije je postal na jezuitskem kolegiju Pont-à-Moussonu, medicino je študiral v Parizu. Po študiju je bil v francoski mornarici navaden vojak, potem ranocelnik in vojaški kirurg. Kot vojni ujetnik je to delo opravljal tudi v angleški, pruski in avstrijski vojski. Po končani vojni 1763 je potoval po Evropi in poglabljal znanje na Dunaju. Leta 1766 je sp...

  Henrik (Heinricus)

Prva polovica 13. stoletja.
duhovnik, župnik.

Domnevno prvi kamniški župnik. Omenja se v listini iz leta 1232, s katero oglejski patriarh Bertold Andeško-Meranski potrjuje ustanovitev kamniškega špitala in župnijske cerkve na Šutni. Špital sta za pokoj duše Henrika IV. med leti 1228 in 1232 ustanovila njegova brata patriarh Bertold in vojvoda Oton VII. Meranski. V ...

  Herman (Hermannvs) de Wolspach

Prva polovica 13. stoletja.
plemič.

Herman de Wolspach (z Volčjega Potoka) je bil plemič, nekateri menijo, da tudi vitez in andeški ministerial (en), česar vir sicer ne potrjuje. Naveden je med pričami v listini izdani na Turjaku 7. aprila 1220, s katero  Engelbert Turjaški  podeljuje vas Sodražico v turjaškem ribniškem gospostvu bratom Karlu, Rupertu in Albertu, gospodom iz Loža. V listini se H...

Josip Heybal

22. 5. 1882 - 23. 2. 1940
glasbenik, organist, učitelj, violinist.

Že kot učenec ljubljanske Orglarske šole je dve leti orglal pri nedeljskih šolskih mašah v cerkvi sv. Florjana v Ljubljani. V Glasbeni matici se je učil violino pri Josipu Vedralu, ki je Heybala kot dobrega violinista cenil in gmotno podpiral. Po odlično končani Orglarski šoli v Ljubljani (leta 1903) je nastopil službo organista v župnijski cerkvi v Kamniku, ki jo je op...

Valerija Heybal

16. 1. 1918 - 18. 9. 1994
glasbenica, operna pevka, prejemnica Prešernove nagrade.

Ena največjih slovenskih opernih pevk, sopranistk, vseh časov se je rodila v Kamniku v družini kamniškega organista in zborovodje Josipa Heybala in njegove žene Cecilije, rojene Matičič. Bila je sestrična častnega občana mag. Ceneta Matičiča. Komaj štiriletna je že nastopila kot solistka na koru kamniške župnijske cerkve, in sicer ob spremljavi očeta. Kot gimnazijka je &scaron...

Mihael Hočevar

28. 9. 1883 - 1949
rudar, vojak.

Rodil se je na Vrhpolju pri Kamniku. Leta 1904 je moral k vojakom, kjer je služil v 17. pehotnem polku. Po končani  triletni vojaški službi je do začetka 1. svetovne vojne opravljal poklic rudarja. Avgusta 1914 je bil mobiliziran kot desetnik v rezervi, bil nato povišan v četovodjo in poslan v Galicijo, kjer je bil težko ranjen. Po okrevanju je poleti 1917 s 17. pehotnim polkom ...

Franc Jožef Hanibal Hohenwart (Hochenwart)

24. 5. 1771 - 2. 8. 1844
naravoslovec, planinec, plemič.

Franc Jožef Hanibal grof Hohenwart ( Franz Josef Hannibal Graf von Hohenwart) se je rodil v stari kranjski plemiški rodbini. Naravoslovje in rudarstvo je študiral na Dunaju. V času študija na Dunaju se je seznanil z naravoslovcem Karlom Franzem Antonom von Schreibersom (1775-1852) [de], ob katerem se je navdušil za naravoslovje in montanistiko. V času Ilirskih provinc ga je guverner maršal Auguste...

123