Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Oseba

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Na sliki je avtor <%# Eval("Ime") %> <%# Eval("Priimek") %>
Viri in literatura

Kos, Milko: Gradivo za historično topografijo Slovenije: (za Kranjsko do leta 1500), Ljubljana, 1975.

Kos, Franc: Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku, 5. knjiga (1201-1246), Ljubljana, 1928.

Otorepec, Božo: Iz najstarejše zgodovine krajev v kamniški občini, v: Kamnik: 1229–1979: zbornik razprav s simpozija ob 750-letnici, Kamnik, 1985.

Schumi, Franz: Urkunden- und Regestenbuch des Herzogtums Krain, Laibach, 1882-1887.

 

Poglejte še
Natisni

  Herman (Hermannvs) de Wolspach

plemič.

* Prva polovica 13. stoletja.
Herman de Wolspach (z Volčjega Potoka) je bil plemič, nekateri menijo, da tudi vitez in andeški ministerial (en), česar vir sicer ne potrjuje. Naveden je med pričami v listini izdani na Turjaku 7. aprila 1220, s katero  Engelbert Turjaški  podeljuje vas Sodražico v turjaškem ribniškem gospostvu bratom Karlu, Rupertu in Albertu, gospodom iz Loža. V listini se Herman omenja kot "dominus Hermannvs de Wolspach". Njegova navedba v listini velja tudi za prvo omembo krajevnega imena Volčji Potok, čeprav se ime Wolspach lahko nanaša tudi na naselje Volčje na Bloški planoti.

Vnos: SS, AK


Nazaj Naprej