Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Oseba

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Na sliki je avtor <%# Eval("Ime") %> <%# Eval("Priimek") %>

Franc Drolc leta 2010 (vir: Zasebni arhiv Marine Drolc)

Viri in literatura

Drolc, Franc: Trenutki tišine za Prešerna, Kranj, 2016.

Drolc, Marina: Franc Drolc, v Kamniški zbornik 2014, str. 339346.

Zasebni arhiv Marine Drolc.

Poglejte še

Franc Drolc, v Kamniški zbornik 2014, str. 306.

Franc Drolc (na gorenjci.si)

Natisni

Franc Drolc

bibliotekar, gledališki igralec, jezikoslovec, kulturni delavec, literarni zgodovinar, pesnik, prevajalec, publicist, slovenist, urednik.

* 21. 6. 1939, Motnik
1. 4. 2012, Kranj


Območje delovanja: Kranj, Motnik.


Rodil se je leta 1939 v Motniku v nekdanji mežnariji kot drugi od štirih otrok očetu Francu Drolcu in mami Frančiški. Med drugo svetovno vojno je obiskoval motniški Kindergarten. V šolskem letu 1945/46 je vstopil v osnovno šolo v Motniku. Gimnazijo je obiskoval v Kamniku, kjer je leta 1958 maturiral. V tem času je urejal glasilo Mladi Kamničan. Vpisal se je na študij slavistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in leta 1963 diplomiral z nalogo Slovenska radijska igra od 1949 1960. Ob glavnih predmetih slovenščina in srbohrvaščina je obiskoval tudi predavanja pri prof. Rozki Štefan in opravi vse potrebne izpite iz poljskega jezika. Kot študent je tri leta igral v Šentjakobskem gledališču.

Po vrnitvi iz vojske je oktobra 1964 prevzel mesto lektorja slovenskega jezika na Jagielonski univerzi (en) v Krakovu. Po dveh letih je Krakov zapustil in za tri leta prevzel mesto lektorja slovenskega jezika na zagrebški slavistiki. Kasneje je bil lektor v Trstu (19691972) in Celovcu (19731990). Leta 1970 se je zaposlil v Mestni knjižnici Kranj in v njej deloval vse do upokojitve ob koncu leta 2002. V času po preselitvi v Kranj se je posvetil raziskovanju Prešerna. Umrl je leta 2012 v Kranju in bil pokopan v rodnem Motniku.

Kot prešernoslovec je objavil vrsto besedil o življenju in delu Franceta Prešerna (mdr. Imamo Prešerna!: zapis ob 170-letnici pesnikovega rojstva, Čemu sonetni venec?), sodeloval pri tako slovenskih kot tujejezičnih izdajah Prešernovih del (mdr. Sonetni venec = SonettenkranzPoèmes, PoemsBattesimo presso la Savica) in bil vrsto let govornik na slovesnosti ob dnevu kulture v Prešernovem gaju. Leta 2009 je izšla zbirka govorov Trenutki tišine za Prešerna: Prešernov gaj 19892009. Kot neke vrste zbrano delo je leta 2010 v samozaložbi izšla knjiga Meseci globoke rose: pesmi, študije in članki, intervju, bibliografija. Med ostalimi deli velja omeniti Drolčeve pesmi (mdr. Tri pesmi) ter učbenik Slovenski jezik: udžbenik za škole s hrvatskosrpskim nastavnim jezikom, ki ga je sestavil v času bivanja v Zagrebu.

Vnos: MS


Nazaj Naprej