Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Oseba

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Na sliki je avtor <%# Eval("Ime") %> <%# Eval("Priimek") %>

Dr. Rihard Karba (vir: dlib.si)

Galerija slik
Sprejem kralja Aleksandra v Kamniku leta 1921 na balkonu trgovine Ivana Petka. Kralja je pozdravil tedanji župan dr. Rihard Karba.
Hiša in lekarna na Šutni 7, ki sta bili med letoma 1913 in 1933 v lasti Riharda Karbe.
Viri in literatura

Baloh, Stanka: Zdravstvena služba na Kamniškem v 20. stoletju, Kamnik, 2006.

Dr. Rihard Karba. V: Slovenski narod, leto 66, št. 156, str. 1 (na dlib.si).

Narodni list: glasilo narodne stranke za Štajersko, leto 4, št. 21 (na dlib.si).

Orožen, Janko: Politični razvoj v celju in celjski pokrajini od 1848 do 1918. V: Časopis za zgodovino in narodopisje, 1971, št. 2, str. 200-261 (na sistory.si).

Slovenec, političen list za slovenski narod, leto 49, št. 111, str. 2 (na dlib.si).

Tedenske slike: priloga Domovini, leto 9, št. 29 (na dlib.si).

Natisni

Rihard Karba

farmacevt, lekarnar, politik, zdravnik, župan.

* 2. 4. 1876, Ljutomer
11. 7. 1933, Kamnik


Območje delovanja: Kamnik.


Rodil se je leta 1876 v Ljutomeru. Maturiral je na gimnaziji v Mariboru, medicino je študiral v Gradcu. Zaposlil se je kot okrožni zdravnik na Vranskem. Po smrti prve žene se je poročil z Ano Močnik, hčerjo kamniškega lekarnarja Josipa Močnika in se preselil v Kamnik. Da bi lahko prevzel lekarno je v Gradcu doštudiral farmacijo. Po tastovi smrti ob koncu leta 1913 je postal mestni lekarnar. Kot farmacevt je bil pri njem nekaj časa zaposlen prevajalec in urednik Alojzij BenkovičDne, 8. maja 1914 sta z ženo Ano zaprosila za gradbeno dovoljenje za zidavo nove hiše. Staro hišo so podrli in zgradili novo v secesijskem slogu. Leta 1929 je zaprosil za gradbeno dovoljenje za prezidavo gospodarskega poslopja v stanovanjsko na Novem trgu stara št. 20. Umrl je leta 1933 v Kamniku in bil pokopan na kamniških Žalah. Po njegovi smrti in dokončanju študija je kamniško lekarno prevzel sin Dušan - farmacevt, partizan in kasneje predavatelj na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani.

Rihard Karba je bil dejaven na številnih področjih političnega, družbenega in društvenega življenja. Bil je liberalno usmerjen. Predsedoval je ustanovnemu zborovanju Narodne stranke za Štajersko (en) leta 1906 in bil nato predsednik okrajnega odbora stranke za vransko okrožje. Bil je med ustanovitelji Narodnega lista in član načelstva Narodne založbe, ki je izdajala Narodni dnevnik. Na volitvah 17. maja 1909 je kandidiral na listi Narodne stranke za poslanca Štajerskega deželnega zbora, vendar ni bil izvoljen. Eden od njegovih protikandidatov je bil Ivo Benkovič. Kasneje je bil član liberalne Jugoslovanske demokratske stranke in predsednik njenega kamniškega okrajnega odboraMed letoma 1921 in 1927 je bil kamniški županZa župana je kandidiral tudi leta 1927, vendar ni bil izvoljen. Bil je tudi predsednik kamniške Narodne čitalnice, Ciril-Metodove družbe in dolgoletni član društva Sokol

Vnos: MS


Nazaj Naprej