Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Iskalnik

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

IskalnikOd
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select

Janez Krstnik (Joannes Baptista) Dolar

24.? 6. 1621 - 13. 2. 1673
duhovnik, glasbenik, jezuit, redovnik, skladatelj, učitelj, zborovodja.

Rojen v Kamniku. Datum rojstva ni natančno znan, starša pa sta bila morda Gašper in Magdalena Dolar. Šolal se je na ljubljanskem jezuitskem kolegiju, kamor je verjetno prišel po nasvetu tedanjega kamniškega župnika Krištofa Planka, ki je imel z jezuitskim redom dobre zveze. Dolar je v jezuitski red vstopil po končanem študiju na kolegiju in sicer 6....

p. Jože Grošelj

21. 9. 1944 - 20. 4. 2013
duhovnik, jezuit, misijonar, redovnik, župnik.

Rodil se je v vasi Buč v Tuhinjski dolini. Po končani ključavničarski šoli in večerni gimnaziji se je odločil za duhovniški poklic in leta 1969 vstopil v ljubljansko bogoslovje. V tem času je vstopil tudi v jezuitski red. Po noviciatu v Mariboru je filozofske študije nadaljeval v Zagrebu. Kot bogoslovec je dve leti (1974–1977) preživel v Zambiji, kjer se naučil tudi jezi...

Andrej (Andreas) Juhart (Juchardt)

28. 11. 1597 - 23. 11. 1666
duhovnik, jezuit, redovnik, učitelj.

Rodil se je v Kamniku. V Leobnu je 13. avgusta 1622 vstopil v Družbo Jezusovo in tam v letih 1623-1624 opravil noviciat. V letih 1625-1628 je na graški univerzi študiral teologijo. Leta 1629 je bil v Judenburgu (en) učitelj humanistov in spovednik. V letih 1631-1666 je deloval v Ljubljani, kjer je na jezuitskem kolegiju predaval kazuistiko, v svoji redovni skupnosti pa delo...

Andrej Kappus (Khappo)

19. 2. 1644 - 19. 8. 1678
duhovnik, humanist, jezuit, redovnik, univerzitetni profesor.

Rodil se je leta 1644 v Kamniku. V jezuitski red je bil sprejet leta 1667. Leta 1677 je bil v Gradcu profesor poetike, v tem letu je izdal delo Hymaeneus Romae sacer et profanus prosa et metro (Sveta in svetna hvalnica Rimu v prozi in metrumu). Poučeval je tudi poetiko na Dunaju in filozofijo v Zagrebu. Umrl je leta 1678 v Zagrebu. Svojo dediščino je podaril kolegiju v L...

Jurij (Georgius) Martinič (Martinicz, Martinitius, Martinitz, Martinez)

April 1591 - oktober 1630
duhovnik, jezuit, redovnik, učitelj.

Jurij Martinič (Georgius Adamus Freiherr von Martinicz), je bil rojen leta 1591 v Kamniku. Šolal se je na ljubljanskem jezuitskem kolegiju.  Že leta 1609, še preden je vstopil v jezuitski red, so mu ljubljanski jezuiti zaupali poučevanje v najnižjem razredu na kolegiju.  V jezuitski red je vstopil v Brnu na Češkem leta 1614, kjer je nato v letih 1615-16...

Janez (Joannes) Mužan (Muschan)

November 1599 - 9. 2. 1640
duhovnik, jezuit, redovnik, učitelj, univerzitetni profesor.

Rodil se je v Kamniku novembra leta 1599. V jezuitski red je vstopil 7. januarja 1616 v Brnu na Moravskem, kjer je v letih 1617-1618 opravil noviciat. V letih 1622-1623 je bil na dunajskem jezuitskem kolegiju učitelj na humanitetni in gramatikalni stopnji jezuitske gimnazije. Leta 1623 je graški univerzi deloval kot profesor matematike in nato v letih 1624-1627 na isti univerzi študi...

Jakob (Iacobus) Ramuš (Ramusch)

19. 7. 1604 - 1687
duhovnik, jezuit, redovnik, učitelj.

Rodil se je v Kamniku. Oktobra 1623 je bil, po priporočilu rektorja ljubljanskega jezuitskega kolegija, sprejet v graški Ferdinandeum. V jezuitski red je vstopil v Leobnu 24. decembra 1624, tu je opravil tudi noviciat. V letih 1627-1629 je na graški univerzi študiral filozofijo. V letih 1630-1632 je bil na ljubljanskem jezuitskem kolegiju učitelj  nižjih razredov in na gramatični stopnji jezu...

Mihael (Michael) Steer (Ster, Stehr)

24. 9. 1611 - 20. 12. 1667
duhovnik, jezuit, redovnik, učitelj.

Rojen Kamničan je bil v jezuitski red sprejet v Ljubljani, v noviciat pa je vstopil v Leobnu leta 1632. V letih 1635-1637 je opravil filozofske študije na dunajski univerzi, kjer je opravljal tudi službo pedela (lat. bidellus). V letih 1638-1639 je na ljubljanskem jezuitskem kolegiju poučeval gramatične razrede. V letih 1640-1643 je v Gradcu študiral teologijo. Tretjo probacijo je opravi...

Peter (Petrus) Stergler (Sterglerus, Störglerus, Stoegler, Stägler)

29. 6. 1600 - 8. 8. 1642
duhovnik, jezuit, knjižničar, pesnik, redovnik, učitelj.

Rojen je bil 29. junija 1600 v Kamniku, kjer je verjetno prejel tudi osnovno izobrazbo. Šolanje je nadaljeval na ljubljanskem jezuitskem kolegiju, kjer je 15. avgusta 1612 naveden med gojenci tamkajšnjega seminarja za revne študente. Ni znano, če je bil deležen podpore katerega od do tedaj že ustanovljenih štirih alumnatov. 19 marca 1616 ga najdemo v matriki univerze v Gradcu in sicer v sintaksičn...

1