Viri in literatura

Enciklopedija Slovenije, knj. 4,  Ljubljana, 1990.

Hrvatski biografski leksikon (hr)

Kidrič, France: Zgodovina slovenskega slovstva, v Ljubljani, 1929-1938.

Slovenska biografija

Slovenski protestantski pisci (2. dopolnjena izd.), Ljubljana, 1966.

Natisni

Jurij (Juraj, Georgius) Juričič - Kobila

duhovnik, predikant, prevajalec.

* Prva polovica 16. stoletja, Vinodol (Hrvaška)
26. 10. 1578, Ljubljana

Po rodu je bil iz Vinodola na Hrvaškem, kjer je deloval kot duhovnik. Že leta 1547 je v protestantskem duhu pridigal v Kamniku. Nato je odšel v Ljubljano, kjer je najverjetneje, pod vplivom Antona Dalmate (hr) dokončno prestopil na stran protestantizma. Leta 1561 mu je bilo prepovedano pridiganje v cerkvi Nemškega viteškega reda (današnje Križanke). V letih 1561-1562 nadomeščal Primoža Trubarja v protestantski cerkvi sv. Elizabete, ki je stala na mestu današnje Kresije, kjer so mu čez čas prav tako prepovedali pridigati. V letih 1562-1563 je bil korektor za slovenske in hrvaške tiske v Ugnandovem biblijskem zavodu v Urachu. Zatem pa se je vrnil kot pridigar v Kamnik, od koder je moral 1564, na ukaz deželnega kneza, oditi. Leta 1565 je postal drugi pridigar in diakon v Ljubljani in leta 1578 vojni pridigar.

Leta 1563 je v Tübingenu izdal Trubarjevo pesmarico Ene duhovne pejsmi. Do izdaje je prišlo brez Trubarjeve vednosti in tudi kasneje se Trubar z njo ni strinjal. Njegova izdaja pesmarice je namreč obsegala že tiskane Trubarjeve pesmi, h katerim je dodal še 60 pesmi, sicer zvesto, vendar okorno prevedenih iz nemščine, med njimi tudi prvič prepesnjene psalme. Leta 1571 je končal slovenski prevod 2. in 3. dela Spangenbergove Postile, ki ga je dobil v revizijo Adam Bohorič. Izšla je leta 1578, s ponatisom Kreljevega prevoda 1. dela iz leta 1567. Leta 1563 je sodeloval je pri pripravi hrvaškega prevoda drugega dela Nove zaveze, pomagal A. Dalmati in Štefanu Konzulu (hr) iz nemščine v hrvaščino prevesti Albergove pridige o toči in čarovnicah (Edna kratka summa nikih prodik’ od’ tuče i od’ čarnic) ter izdal glagolski  Beneficium Christi (Govorenje vele prudno).Za potrebe hrvaške protestantske cerkve je leta 1564 prevedel würtemberški cerkveni red in ga izdal v Tübingenu pod naslovom Crikveni ordinalic.

Izvor sramotilnega vzdevka "Jurij Kobila" (nemško Stuttenjörg), ki ga je imel že pred prestopom med protestante, ni jasen. Po številnih izročilih, ki so se ohranila v zvezi z njim, je nastala Jurčičeva zgodovinska povest Jurij Kobila. Juričičeva Hišna postila se je še v 18. stoletju po slovenskem Koroškem širila v prepisih. Njegovo ime in priimek se pojavljata v več variantah. Ime tudi v hrvaščini in latinščini ( Juraj, Georgius), priimek pa je različno črkovan  (Jurischitsch, Juritschitsch).

AK


Nazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž