Natisni

Janko Polec

akademik, pravnik, univerzitetni profesor, zgodovinar.

* 19. 8. 1880, Kamnik
12. 5. 1956, Ljubljana


Območje delovanja: Dunaj, Gradec, Kamnik, Ljubljana, Radovljica, Trebnje.


Rojen v Kamniku kot sin pravnika Julija Polca ter brat zdravnika Julija Polca ml.

Pravo je študiral na Dunaju in v Gradcu, kjer je leta 1903 tudi doktoriral. Ko je bil sodni pripravnik, se je s štipendijo prosvetnega ministrstva, namenjeno za pripravo profesorjev za načrtovano ljubljansko univerzo, izpopolnjeval v letih 1904-1905 v Berlinu pri Franzu von Lisztu (en) iz kazenskega prava.  Že kot visokošolec je v Gradcu zbiral gradivo o zgodovini vprašanja slovenske univerze in ga leta 1902 objavil v Vseučiliškem zborniku. Ob 10. obletnici ljubljanske univerze leta 1929 je to zgodovino izpopolnil s knjigo Ljubljansko višje šolstvo in borba za slovensko univerzo.

Po službovanju v Trebnjem in Radovljici je  leta 1908 nastopil službo v tajništvu vrhovnega sodišča na Dunaju, kjer je bil leta 1918 član likvidacijske komisije, nato pa referent za kazenske zadeve pri poverjeništvu za pravosodje v Ljubljani. V letih službovanja na Dunaju je vneto proučeval domačo pravno in upravno zgodovino. Od leta 1920 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani predaval zgodovinski razvoj tedanjega javnega in zasebnega prava ter jugoslovansko pravno zgodovino. Od leta 1925 je bil redni profesor. Dvakrat je bil dekan pravne fakultete, od ustanovitve Slovenske akademije znanosti in umetnosti leta 1938 pa njen redni član. Na podlagi arhivskega gradiva je ustvaril temeljna dela iz upravne zgodovine Kranjske v prvi pol. 19. stol. ter obdelal številne teme iz agrarne in pravne zgodovine 16.-18. stoletja (Svobodniki na Kranjskem [1936], Prevedba zakupnih kmetij v kupne na Kranjskem ob koncu 18. stoletja [1936/1937]).  Njegov zadnji zgodovinarski prispevek je posvetil Kamniku in sicer je v prvi številki Kamniškega zbornika sestavil seznam kamniških hiš in vseh znanih posestnikov do njegovega časa.

Vnos: AK


Nazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik