Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Oseba

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Na sliki je avtor <%# Eval("Ime") %> <%# Eval("Priimek") %>
Viri in literatura

Šašel, Jaroslav: Zgodovina z nagrobnikov. V: Kamnik 1229-1979, Ljubljana 1985, str. 10-13

Natisni

Gaj Dindij Blando* druga polovica 1. stoletja po Kr.
Nagrobnik Gaja Dindija Blanda (Caius Dindius Blandus) je bil odkrit okrog leta 1830 na gradu Zaprice v Kamniku. Kmalu po najdbi so ga vzidali v poslopje na Šutni, od leta 1968 ga hrani kamniški muzej. Nagrobnik je izklesan v obliki bloka iz sivega apnenca (dimenzij 106x85x55 cm), črke merijo med 7,5 in 4 cm. Prvotno je stal prosto, zato so nanj vklesani reliefi. Napis se glasi: C(aio) Dindio/Blando et/Octaviae P(ubli) f(ilio)/an(norum) VIII [Gaju Dindiju Blandu in Oktaviji, Publijevi hčeri Kvarti, Gaju Dindiju Blandu sinu, staremu 8 let].

Gaj Dindij Blando je umrl v drugi polovici 1. stoletja po Kr., star osem let. Njegova starša sta bila Gaj Dindij Blando in Oktavija Kvarta. Glede na družinsko ime (nomen) (en) se domneva, da je pripadal rodbini Dindijev, ki je izvirala iz mesta Praeneste (danes Palestrina) v srednji Italiji. Družina je nekako do nastopa Julija Cezarja spadala med gospodarsko in politično vodilne rodbine v Palestrini ter se ukvarjala s kovinarsko obrtjo. Kot številne druge rodbine iz Palestrine so tudi Dindiji sloveli po izdelavi kvalitetnega nakita, zrcal, situl, bronastih kipov, itd. Verjetno je tudi njegov oče pripadal obrtniškemu sloju prebivalstva, na kar nakazuje tudi cognomen (en) Blandus [uspešen]. Mati Oktavija Kvarta je, glede na priimek, verjetno izvirala iz severne Italije ali Norika.

Vnos: MS


Nazaj Naprej