Na sliki je avtor <%# Eval("Ime") %> <%# Eval("Priimek") %>
Viri in literatura

Enciklopedija Slovenijezv. 1, Ljubljana, 1987.

Grobovi Kamničanov na tujem. V: Kamniški občan, leto 7, št. 1 (januar/februar 1968), str. 10 (na dlib.si).

Izvestje državne klasične gimnazije za šolsko leto 1937/38, Ljubljana 1938 (na dlib.si)

Izvestje II. državne realne gimnazije v Ljubljani, Ljubljana, 1934 (na dlib.si).

Izvestje državne in samoupravne realne gimnazije v Murski Soboti, Murska Sobota, 1935 (na dlib.si).

Izvestje: za šolsko leto 1937/38, Kočevje, 1938 (na dlib.si).

Osebnosti: Veliki slovenski biografski leksikon, AL, Ljubljana, 2008.

Poglejte še

Bogdan Binter (na sistory.si)

Wikipedia (sl)

Natisni

Bogdan Binter

pedagog, zgodovinar.

* 28. 12. 1906, Kamnik
20. 12. 1967, Ljubljana*

Zgodovinar, pedagog in pisec učbenikov za zgodovino Bogdan Binter se je rodil leta 1906 v Kamniku. Leta 1930 je diplomiral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Med letoma 1933 in 1936 je opravljal delo suplenta na II. državni gimnaziji v Ljubljani. Z odlokom je bil proti koncu leta 1935 premeščen na gimnazijo v Murski Soboti, vendar službe tedaj ni nastopil - ostal je na II. gimnaziji v Ljubljani. V septembru 1937 je bil iz realne gimnazije v Murski Soboti premeščen na gimnazijo v Kočevju, kjer je ostal slab mesec. Z novembrom 1937 se je zaposlil na Državni klasični gimnaziji v Ljubljani. Od leta 1947 je poučeval na ljubljanskem učiteljišču, med letoma 1947 in 1966 je bil tudi predavatelj na Višji pedagoški šoli v Ljubljani. V obdobju 1938-1982 je prvič izšlo ali bilo ponatisnjenih več kot 40 njegovih (nekateri v soavtorstvu) učbenikov zgodovine za osnovne in srednje šole, napisal je tudi skripto za Višjo pedagoško šolo. Sodeloval je pri izdelavi učnih načrtov za pouk zgodovine. Umrl je leta 1967 v Ljubljani.

Vnos: MS

 

*V Kamniškem občanu, ki je izšel v januarju 1968 je kot datum smrti naveden 2. 12. 1967.


Nazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik