Na sliki je avtor <%# Eval("Ime") %> <%# Eval("Priimek") %>

Grb grofov Gallenberških (vir: http://idb.ub.uni-tuebingen.de)

Galerija slik
Samostan klaris v Mekinjah pred obnovo.
Mekinjski samostan je grof Sigismund III. Gallenberški ustanovil leta 1300. Do leta 1782 je pripadal redu klaris. Danes je del samostana v lasti uršulink.
Viri in literatura

Enciklopedija Slovenije, knj. 7, Ljubljana, 1993-

Hančič, Damjan: Klarise na Kranjskem, Ljubljana, 2005.

Hančič, Damjan: Samostan Mekinje 700 let, v Mekinjah, 2000.

Kos, Dušan: Ministeriali grofov Andeških na Kranjskem (do srede 13. stoletja) V: Grofje Andeško-Meranski: prispevek k zgodovini Evrope v visokem srednjem veku: Die Andechs-Meranier: Beiträge zur Geschichte Europas im Hochmittelalter, Kamnik, 2001, str. 185-255.

Stiasny, Ljudevit: Kamnik: zemljepisno-zgodovinski opis, Ljubljana, 1894.

Schumi, Franz: Urkunden-und Regestenbuch des Herzogtums Krain, zv. 2, 78, Ljubljana, 1883.

Valvasor, Janez Vajkard: Slava vojvodine Kranjske, Ljubljana, 2009.


Natisni

Žiga (Seifrid II.) Gallenberg (Mekinjski)

plemič.

* Pred 1267,

1301,


Območje delovanja: Mekinje.


V virih in literaturi se pojavljajo različne variante njegovega imena: SifridusSivridus, Sigefridus, Seifrid, Zigfrid, Seyfrid, slovenjeno Žiga

Gallenbergi so bili andeški ministeriali, ki so na Kranjsko prišli iz Bavarske z grofom Bertoldom II. Andeškim in se utrdili na gradu Gamberk (Gallemberg), blizu Zagorja ob Savi. Ded Žige je bil Viljem I. Mekinjski. Verjetno je bil sin Ditrika Gallemberga, ki se je poročil z neimenovano hčerjo Seifrida I. iz Mekinj.
Žiga se je imenoval tako po Mekinjah kot po Gamberku.  Dvojno poimenovanje Gallenberg-Mekinjskih po obeh krajih je bilo v rabi do prve tretjine 14. stoletja. Nato se je se je mekinjska veja odločila za poimenovanje izključno po Gamberku. Ime Gall oz. Gallenberg je v javnosti že sredi 13. stoletja pomenilo precej več kot Mekinje. Njegovo ime se prvič pojavi v listini koroškega vojvode Ulrika III. Spanheimskega, izstavljeni v Škofji Loki februarja 1267, v kateri je naveden med pričami kot "Sifridus de Minchendorff".

Žiga je z ženo Elizabeto Rabensberg  9. oktobra 1300 v Mekinjah pri Kamniku ustanovil prvi samostan reda sv. Klare (klaris) na Kranjskem. Samostanu sta poleg dvora v Mekinjah darovala tudi 13 kmetij, 4 sirarnice, pravico do oskrbe z lesom, nekaj travnikov, sadovnjakov in potokov. 

Rodbina Gallenberg je ohranila odvetništvo nad mekinjskim samostanom vse do njegove razpustitve, leta 1782. Številni člani rodbine so pokopani v mekinjski cerkvi.


Vnos: SS


Nazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik